home خانه مقررات آرشیو تعرفه درباره ما تماس با ما
ثبت آگهی بدون عضویت ورود عضویت در سایتسایت مرجع فروش تجهیزات و کالا


تجهیزات و کالاهای نو و استوک خود را با نام و شماره تماس خودتان به راحتی و بدون هزینه ثبت و بفروش برسانید
جستجو
      Article icon جستجو برای   واژه bar    
stars
سوییچ فشار ضد انفجار یونایتد الکتریک UEشرکت United Electric تولید کننده سوییچ های ضد انفجار جهت فشار ، اختلاف فشار و دما از سال 1931 می باشد. ٍExplosion proof pressu...
difaco  ،  ایران - تهران  ،  تلفن : 88343692
stars
سوییچ فشار ضد انفجار یونایتد الکتریک UEشرکت United Electric تولید کننده سوییچ های ضد انفجار جهت فشار ، اختلاف فشار و دما از سال 1931 می باشد. ٍExplosion proof pressu...
Difaco  ،  ایران - تهران  ،  تلفن : 88343693
stars
سوییچ فشار ضد انفجار یونایتد الکتریک UEشرکت United Electric تولید کننده سوییچ های ضد انفجار جهت فشار ، اختلاف فشار و دما از سال 1931 می باشد. ٍExplosion proof pressu...
Difaco  ،  ایران - تهران  ،  تلفن : 88343693
stars
Pressure gaugeBrand : WikaModel : 232.50.63Connection : 1/4 " SS, Bottem connection Case : SSDual range Range: 0-1000 bar.
difaco  ،  ایران - تهران  ،  تلفن : 09018998435-88305186-88847278
stars
Pressure gaugeBrand : WikaModel : 232.50.63Connection : 1/4 " SS, Bottem connection Case : SSDual range Range: 0-600 bar.
difaco  ،  ایران - تهران  ،  تلفن : 09018998435-88305186-88847278
stars
Pressure gaugeBrand : WikaModel : 232.50.63Connection : 1/4 " SS, Bottem connection Case : SSDual range Range: 0-400 bar.
difaco  ،  ایران - تهران  ،  تلفن : 09018998435-88305186-88847278
stars
Pressure gaugeBrand : WikaModel : 232.50.63Connection : 1/4 " SS, Bottem connection Case : SSDual range Range: 0-250bar.
difaco  ،  ایران - تهران  ،  تلفن : 09018998435-88305186-88847278
stars
Pressure gaugeBrand : WikaModel : 232.50.63Connection : 1/4 " SS, Bottem connection Case : SSDual range Range: 0-160 bar.
difaco  ،  ایران - تهران  ،  تلفن : 09018998435-88305186-88847278
stars
Pressure gaugeBrand : WikaModel : 232.50.63Connection : 1/4 " SS, Bottem connection Case : SSDual range Range: 0-100 bar.
difaco  ،  ایران - تهران  ،  تلفن : 09018998435-88305186-88847278
stars
Pressure gaugeBrand : WikaModel : 232.50.63Connection : 1/4 " SS, Bottem connection Case : SSDual range Range: 0-60 bar.
difaco  ،  ایران - تهران  ،  تلفن : 09018998435-88305186-88847278
stars
Pressure gaugeBrand : WikaModel : 232.50.63Connection : 1/4 " SS, Bottem connection Case : SSDual range Range: 0-40 bar.
difaco  ،  ایران - تهران  ،  تلفن : 09018998435-88305186-88847278
stars
Pressure gaugeBrand : WikaModel : 232.50.63Connection : 1/4 " SS, Bottem connection Case : SSDual range Range: 0-25 bar.
difaco  ،  ایران - تهران  ،  تلفن : 09018998435-88305186-88847278
stars
Pressure gaugeBrand : WikaModel : 232.50.63Connection : 1/4 " SS, Bottem connection Case : SSDual range Range: 0-10 bar.
difaco  ،  ایران - تهران  ،  تلفن : 88305186-88847278-09018998435
stars
سوییچ فشار ضد انفجار یونایتد الکتریک UEشرکت United Electric تولید کننده سوییچ های ضد انفجار جهت فشار ، اختلاف فشار و دما از سال 1931 می باشد. ٍExplosion proof pressu...
Difaco  ،  ایران - تهران  ،  تلفن : 88343692
stars
فلو سوییچ خطی جهت آب و مایعات این نوع فلو سوئیچ ها ها مانند شیر در مسیر لوله کشی ها قرار می گیرد و با تغییر وضعیت جریان، می تواند دستور قطع یا وصل ...
Difaco  ،  ایران - تهران  ،  تلفن : 88343692 (داخلی 109 )
stars
فلو سوییچ خطی جهت آب و مایعات این نوع فلو سوئیچ ها ها مانند شیر در مسیر لوله کشی ها قرار می گیرد و با تغییر وضعیت جریان، می تواند دستور قطع یا وصل ...
Difaco  ،  ایران - تهران  ،  تلفن : 88343692 (داخلی 109 )
stars
فلو سوییچ خطی جهت آب و مایعات این نوع فلو سوئیچ ها ها مانند شیر در مسیر لوله کشی ها قرار می گیرد و با تغییر وضعیت جریان، می تواند دستور قطع یا وصل ...
Difaco  ،  ایران - تهران  ،  تلفن : 88343692 (داخلی 109 )
stars
فلو سوییچ خطی جهت آب و مایعات این نوع فلو سوئیچ ها ها مانند شیر در مسیر لوله کشی ها قرار می گیرد و با تغییر وضعیت جریان، می تواند دستور قطع یا وصل ...
Difaco  ،  ایران - تهران  ،  تلفن : 88343692 (داخلی 109 )
stars
فلو سوییچ خطی جهت آب و مایعات این نوع فلو سوئیچ ها ها مانند شیر در مسیر لوله کشی ها قرار می گیرد و با تغییر وضعیت جریان، می تواند دستور قطع یا وصل ...
Difaco  ،  ایران - تهران  ،  تلفن : 88343692 (داخلی 109 )
stars
سوییچ فشار ضد انفجار یونایتد الکتریک UEشرکت United Electric تولید کننده سوییچ های ضد انفجار جهت فشار ، اختلاف فشار و دما از سال 1931 می باشد. ٍExplosion proof press...
Difaco  ،  ایران - تهران  ،  تلفن : 88343692
stars
ترانسمیتر فشار روزمونتEmerson-Rosemount3051CD2 Capillaryمدل: ۳۰۵۱CD۲A۲۲A۱KS۲B۴A۱M۵D۴C۴D1Q۴Q۸/۱۱۹۹TCC۵۶ARFW۱1DAA۹H/۱۱۹۹SCC۵۶ARFW۱1DAA۹Hrange:-۶۲۱,۶۰ TO ۶۲۱,۶۰ mbarOutPut : 4- 20 mA + HARTCODE:PT06...
DIFACO  ،  ایران - تهران  ،  تلفن : 02188343692-3
stars
ترانسمیتر فشار روزمونتEmerson-Rosemountمدل: 3051CD2A22A1KS2B4A1M5D4C4PIQ4Q8/1199TCC56ARFW12DAA9H/1199SCC56ARFW12DAA9Hrange:-621,60 TO 621,60 m barOutPut : 4- 20 mA + HARTCODE:PT062Head matterial: SSترانسمیتر فشار روزمو...
DIFACO  ،  ایران - تهران  ،  تلفن : 02188343692-3
stars
ترانسمیتر فشار روزمونتEmerson-Rosemountمدل:۳۰۵۱TG3۲A۲B۲۱KS۱B۴A۱M۵D۴C۴DIQ۴Q۸/119CC58ARFW24DA9Hrange:-۱,۰۱ TO 55,15 barOutPut : 4- 20 mA + HART.Head matterial: SSCODE:PT061ترانسمیتر فشار روزمونت ( ros...
DIFACO  ،  ایران - تهران  ،  تلفن : 02188343692-3
stars
ترانسمیتر فشار روزمونتEmerson-Rosemountمدل:3051TG2A2B21KS1B4A1M5D4C4PIQ4Q8/1199RCC58ARFW21DAA9Hrange:-1,01 TO 10,34 barOutPut : 4- 20 mA + HARTCODE:PT060Head matterial: SSترانسمیتر فشار روزمونت ( rosemount ) مدل ۳...
DIFACO  ،  ایران - تهران  ،  تلفن : 02188343692-3
stars
ترانسمیتر فشار روزمونتEmerson-Rosemountمدل:3051CD3 A22A1KB4M6Q4.range:-۲۰,۶۸ to ۲۰,۶۸ barOutPut : 4- 20 mA + HARTCODE:PT050ترانسمیتر فشار روزمونت ( rosemount ) مدل ۳۰۵۱ یکی از پر کاربردتر...
DIFACO  ،  ایران - تهران  ،  تلفن : 02188343692-3
stars
ترانسمیتر فشار روزمونتEmerson-Rosemountمدل:3051CD3A22A1AM5B4K5range:-20,48 TO 20,48 barOutPut : 4- 20 mA + HARTCODE:PT049ترانسمیتر فشار روزمونت ( rosemount ) مدل ۳۰۵۱ یکی از پر کاربردترین تج...
DIFACO  ،  ایران - تهران  ،  تلفن : 02188343692-3
stars
ترانسمیتر فشار روزمونتEmerson-Rosemountمدل:3051TG3A2B21BB4K5M5range: 1 TO 55.15 barOutPut : 4- 20 mA + HARTCODE:PT041~PT048ترانسمیتر فشار روزمونت ( rosemount ) مدل ۳۰۵۱ یکی از پر کاربردترین ت...
DIFACO  ،  ایران - تهران  ،  تلفن : 02188343692-3
stars
رانسمیتر فشار روزمونتEmerson-Rosemountمدل:3051CD5A22A1AB4M5Q4RANGE:137,89 TO 137,89 barOutPut : 4- 20 mA + HART code::PT029,PTO34ترانسمیتر فشار روزمونت ( rosemount ) مدل ۳۰۵۱ یکی از پر کاربردتری...
DIFACO  ،  ایران - تهران  ،  تلفن : 02188343692-3
stars
ترانسمیتر فشار روزمونتEmerson-Rosemountمدل:3051TG5A2B21AB4K6M5Q4RANGE:-1,01 TO 689,47 barOutPut : 4- 20 mA + HARTCODE:PT030 , PT032ترانسمیتر فشار روزمونت ( rosemount ) مدل ۳۰۵۱ یکی از پر کاربردتر...
DIFACO  ،  ایران - تهران  ،  تلفن : 02188343692-3
stars
ترانسمیتر فشار روزمونتEmerson-Rosemountمدل:3051CD4F22A1AB4M5Q4range:-20,68 to 20,68 barOutPut : 4- 20 mA + HARTCODE:PT016ترانسمیتر فشار روزمونت ( rosemount ) مدل ۳۰۵۱ یکی از پر کاربردترین تج...
DIFACO  ،  ایران - تهران  ،  تلفن : 02188343692-3
stars
پرشر گیج تمام استیل ویکا صفحه 63، رنج 16 بارتمام استیل صفحه 63 اتصال از زیر Pressure gaugeBrand : WikaModel : 232.50.63Connection : 1/4 " SS, Bottem connection Case : SSDual range Range: 0-16 bar.
Difaco  ،  ایران - تهران  ،  تلفن : 88343692 -88343693
stars
Code:MT00114 Mfg:Difaco Range : 5 GPM Pmax: 6 barTmax: 60 C.
DifaCo  ،  ایران - تهران  ،  تلفن : 88343692
stars
پرشر ترانسمیتر قلمی ضد انفجار Pressure Transmitter Mfg :Aplisens Model : PCE-28 / G1/2 / PZ Pressure Range : 0...10 bar EExi aConnection :1/2 " output : 4-20mA.
DifaCo  ،  ایران - تهران  ،  تلفن : 88343692
stars
شیر پنوماتیک فشار بالاجنس استیلسایز 1/4 اینچفشار 210 بارساخت ژاپنMfg:NUPRO Max Pressure :210 bar Normally Closed Actuator Operating Pressure : 5.5 -7 bar .
DifaCo  ،  ایران - تهران  ،  تلفن : 88343692
stars
Code:MT00100Mfg:P+F.
DifaCo  ،  ایران - تهران  ،  تلفن : 88343692
stars
Sight Flow Switch Model:SF2-114 Sight flow meter, range 4.0-20.0 GPM, 24 VDC, 1/2" female NPTMfg :Dwyer Wetted Materials:Brass body, ceramic pin, PPS rotor,(Pressure Limit:200 psig (13.8 barOutput:SPDT: 1 Amp, 24 VDC resistive .
DifaCo  ،  ایران - تهران  ،  تلفن : 88343692
stars
شیر پنوماتیک فشار بالا بایفولدPneumatic ValveMfg: Bifold Model :FP 15 E /L2/04/32/S_01 WP:690 bar g p.p.:10 bar g.
DifaCo  ،  ایران - تهران  ،  تلفن : 88343692
stars
فلو سوییچ خطی جهت آب و مایعات این نوع فلو سوئیچ ها ها مانند شیر در مسیر لوله کشی ها قرار می گیرد و با تغییر وضعیت جریان، می تواند دستور قطع یا وصل ...
DifaCo  ،  ایران - تهران  ،  تلفن : 88343692
stars
منیفولد 3 شیره مخصوص ترانسمیتر رزمونت 3051Connection : 1/2 " NPTMaterial : SS316 شیر‌های منیفولدی سه راهه برای ترنسمیترهای اختلاف فشار استفاده می‌شوند. این نوع ...
DifaCo  ،  ایران - تهران  ،  تلفن : 88305186
stars
مانیفولد 5 شیره مخصوص ترانسمیتر رزمونت 3051CDConnection : 1/2" NPTmaterial : SS316Manifold 5valveهمانند شیر منیفولدهای سه راهه، شیرهای منیفولدی پنج راهه برای DPT ها استفا...
DifaCo  ،  ایران - تهران  ،  تلفن : 88305186

Pages :  
12


WWW.Partstock.ir


تبلیغاتسایت مرجع فروش تجهیزات و کالا

  
تجهیزات و کالاهای نو و استوک خود را با نام و شماره تماس خودتان به راحتی و بدون هزینه ثبت و بفروش برسانید
rss


 پارت استاک با هدف خرید و فروش بدون واسطه‌ی آنلاین و دسترسی آسان و سریع به موجودی بازار  آغاز به کار کرد.ico info@difaco.com
ico 021-88343692-3 (داخلی 109)
ico 021-88305186
ico تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان سنایی، پلاک9، واحد2
پیوند ها
آخرین محصولات
آخرین اخبار

شبکه های اجتماعی

طراحی و برنامه نویسی با رابو سیستم
© 2017 Partstock.ir